ÄRIKONSULTATSIOONID  

Nõustame kliente arendustegevuse erinevates etappides, pakkudes nii äriplaani või tasuvusuuringu koostamise, finantseerimisvõimaluste otsimise kui ka projektitaotluste kokkupaneku ja läbiviimise teenust. Suuremate projektide puhul saame kasutada 15-aastase töökogemusega konsultatsiooniettevõtte B.I.A. OÜ kogenud konsultantide abi.